Gelový podpalovač BIO, 1 l

Kód: E11272
JARNÍ AKCE 👍
1 hodnocení
Značka: Ecoliquid
99 Kč –14 %
RVF bio gelovy podpalovac lahev 1l
99 Kč –14 % 85 Kč / ks 70,25 Kč bez DPH 85 Kč / 1 l
Skladem

Gelový podpalovač vyrobený z přírodního biolihu zaručuje spolehlivé zapálení ohně. Skvěle se hodí pro snadné a bezpečné podpalování grilů, krbů, kamen či pro přípravu fondue. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Gelový podpalovač BIO, láhev 1l


Gelový podpalovač BIO od českého výrobce Ecoliquid je vyroben z přírodního bioethanolu. Biolíh je přírodní palivo získávané z biomasy, jako jsou rostliny a organický odpad. Gelové podpalovače z bioethanolu jsou nejen ekologicky šetrné, ale také spolehlivé a snadno použitelné. Stačí jednoduše aplikovat tenkou vrstvu gelu na hořlavý materiál a zapálit. Gel se rychle a rovnoměrně rozhoří, což vám umožní rychle a efektivně rozdělat oheň. S gelovým podpalovačem z biolihu můžete mít klid v srdci, že při zapalování ohně nepoškozujete životní prostředí. 

Proč si vybrat gelový podpalovač BIO od RVF? 

  • Ekologicky šetrný: Gelový podpalovač z biolihu je vyroben z obnovitelných zdrojů, jako je rostlinný bioethanol. Použití tohoto přírodního paliva přispívá k ochraně životního prostředí a snižování uhlíkové stopy.
  • Čisté spalování: Gelové podpalovače z biolihu obvykle hoří čistěji než tradiční podpalovače. To znamená, že produkují méně sazí, zplodin a nezdravých emisí, což je výhodné pro kvalitu ovzduší a zdraví uživatelů. 
  • Snadné použití: Gelové podpalovače z biolihu jsou obvykle navrženy s ohledem na jednoduchost použití. Stačí nanést gel na hořlavý materiál a zapálit. Nemusíte se trápit s nepohodlným manipulováním s dřevěnými podpalovači nebo zápalkami.
  • Rychlý zážeh: Gelové podpalovače z biolihu hoří rychle a rovnoměrně. Díky své konzistenci a vlastnostem se snadno rozhoří a podpoří spalování hořlavého materiálu. To vám ušetří čas a námahu při rozdělávání ohně.
  • Bezpečnost: Gelové podpalovače jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko nehod. Mají nižší hořlavost a dobře kontrolovatelné plameny. To znamená, že při jejich používání je menší pravděpodobnost nekontrolovatelného šíření plamene a možnost popálení.
  • Dlouhá trvanlivost: Gelové podpalovače z biolihu mají obvykle dlouhou životnost. Můžete je skladovat po dlouhou dobu a používat podle potřeby, což přináší praktičnost a úsporu finančních prostředků.

Gelový podpalovač BIO Vám doručíme až k Vašim dveřím po celé ČR. Jak? 

Jednoduše si podpalovač objednejte z pohodlí obýváku a my vám jej dovezeme pomocí Vámi vybrané zásilkové služby až k vašim dveřím po celé České republice. Pokud Vám jde především o rychlost dodání, je tato volba pro Vás ideální.  

Balení: 1 l láhev 

Složení: bioethanol, zahušťovadlo

Nepoživatelné! 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Vyrobeno v České republice

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. 

warning-gc2fafbd93_1280flame-g2e901524b_1280

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Podpalovače
Hmotnost: 1 kg
Balení: Lahev
Objem: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: